Bądź świadomym
użytkownikiem Internetu


Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia online
Bądź jak Stefan, Elżbieta, Hania i Sławek. Zdobywaj nowe umiejętności. Ucz się bezpiecznego korzystania z Internetu. Zadbaj o siebie i najbliższych bez wychodzenia z domu.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ


 

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji na temat projektu „Świadomy e-użytkownik” od Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy, ul. Długa 6.


    Projekt „Świadomy e-użytkownik” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRO-MOTOR”. Projekt realizowany jest w terminie: 13.06.2019 – 12.06.2021. Wartość projektu: 1 992 403,48 PLN. Wartość wkładu UE: 1 686 171,06 PLN.
    Rozmiar czcionki
    Tryb kontrastowy