Projekt „Świadomy e-użytkownik” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRO-MOTOR”.
Projekt realizowany jest w terminie: 13.06.2019 – 30.09.2021.
Wartość projektu: 1 992 403,48 PLN. Wartość wkładu UE: 1 686 171,06 PLN.
  • Opiekę trenera zarówno dla szkoleń stacjonarnych, jak też e-learningowych

  • Materiały szkoleniowe (drukowane, pendrive, notes, teczka, długopis)

  • 100 godzin szkoleń dla każdego uczestnika

  • Dostęp do platformy e-learningowej

  • Laptop i smartfon na czas każdego pojedynczego szkolenia stacjonarnego

  • Wyżywienie w trakcie szkoleń stacjonarnych

  • Noclegi dla szkolących się stacjonarnie (jeśli uzasadnione)