Dla kandydata


Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie „Świadomy e-użytkownik” mogą wziąć udział mieszkańcy Dolnego Śląska i Opolszczyzny w wieku powyżej 44 lat. Do udziału w projekcie zachęcamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Mogą w nim wziąć udział zarówno osoby pełnosprawne, jak i niepełnosprawne, a nawet mające szczególne potrzeby edukacyjne, tj. poruszanie się na wózku, słaby wzrok, niedosłyszenie.


Na czym polega projekt?

Szkolenia realizowane w ramach projektu będą się odbywały zarówno stacjonarnie, jak też w formie on-line (e-learning). Każdy uczestnik może wybrać najwygodniejszą dla niego formę. Dla każdego uczestnika przygotowaliśmy aż 100 godzin całkowicie bezpłatnych szkoleń!

Szkolenia stacjonarne będą połączone ze szkoleniami on-line. Jest to tzw. blended learning (mieszane nauczanie).

Uczestnicy szkoleń stacjonarnych odbędą:
• 64-godzinne szkolenie stacjonarne
• 36-godzinne szkolenie w formie e-learningu

Uczestnicy szkoleń on-line odbędą 100-godzinne szkolenie w formie e-learningu na specjalnie przez nas przygotowanej platformie internetowej, gdzie dostępne są wszystkie kursy.


 

Jak wziąć udział w projekcie?

Niezależnie od preferowanej formy szkolenia, należy:

• wypełnić formularz drukowany (do pobrania TUTAJ oraz w Biurze Projektu, ul. Długa 6, 58-100 Świdnica, tel. 533 329 416)
lub
• wypełnić Formularz zgłoszeniowy on-line

Jakie są tematy szkoleń?

Szkolenia odbędą się w ośmiu obszarach tematycznych: 1. Praca i rozwój zawodowy
2. Relacje z bliskimi
3. Edukacja
4. Odpoczynek i hobby
5. Zdrowie
6. Finanse
7. Sprawy codzienne zaangażowanie obywatelskie


Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy