Kto może wziąć udział w projekcie?

W projekcie „Świadomy e-użytkownik” mogą wziąć udział mieszkańcy Dolnego Śląska i Opolszczyzny w wieku powyżej 44 lat. Do udziału w projekcie zachęcamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

WYPEŁNIJ FORMULARZ PONIŻEJ
Czego się nauczysz?

Zakres tematyczny szkoleń


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY1. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola
2. W rubryce, niedotyczącej danego Kandydata, wymagane jest wpisanie „NIE DOTYCZY”

UWAGA!!!
Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej, należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo kliknąć pole wyboru „nie dotyczy”.Część A


BRAK numeru PESEL (dotyczy cudzoziemców): *DANE KONTAKTOWE
STATUS OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
ANKIETA BADAJĄCA POZIOM MOTYWACJI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ŚWIADOMY E-UŻYTKOWNIK


Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Celem ankiety jest określenie Pana/i motywacji do udziału w projekcie „Świadomy e-użytkownik".
Udzielając odpowiedzi na poniższe pytania należy przyjąć następującą skalę:

W każdym polu musi zostać wybrana jakaś cyfra. Jest to niezbędne do prawidłowego obliczenia punktacji w trakcie rekrutacji i obiektywnego zakwalifikowania uczestnika.

✔️Zdecydowanie tak (5)
✔️Raczej tak (4)
✔️W średnim stopniu (3)
✔️Raczej nie (2)
✔️Zdecydowanie nie (1)OŚWIADCZENIA


Oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na:

Aby wysłać formularz, należy zaakceptować wszystkie powyższe oświadczenia.

Status uczestnika projektu osoba nabywa z chwilą pierwszego zalogowania się na platformie szkoleniowej, do której dostęp otrzymuje drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.


Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy