Kto może wziąć udział w projekcie?

Świadomy e-użytkownik" mogą wziąć udział mieszkańcy Dolnego Śląska i Opolszczyzny, którzy ukończyli 18 lat. Do udziału w projekcie zachęcamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn

WYPEŁNIJ FORMULARZ PONIŻEJ
Czego się nauczysz?

Zakres tematyczny szkoleń


  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  1. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola
  2. W rubryce, niedotyczącej danego Kandydata, wymagane jest wpisanie „NIE DOTYCZY”

  UWAGA!!!
  Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej, należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo kliknąć pole wyboru „nie dotyczy”.  Część A


  BRAK numeru PESEL (dotyczy cudzoziemców): *  DANE KONTAKTOWE
  STATUS OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
  ANKIETA BADAJĄCA POZIOM MOTYWACJI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ŚWIADOMY E-UŻYTKOWNIK


  Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Celem ankiety jest określenie Pana/i motywacji do udziału w projekcie „Świadomy e-użytkownik".
  Udzielając odpowiedzi na poniższe pytania należy przyjąć następującą skalę:

  W każdym polu musi zostać wybrana jakaś cyfra. Jest to niezbędne do prawidłowego obliczenia punktacji w trakcie rekrutacji i obiektywnego zakwalifikowania uczestnika.

  ✔️Zdecydowanie tak (5)
  ✔️Raczej tak (4)
  ✔️W średnim stopniu (3)
  ✔️Raczej nie (2)
  ✔️Zdecydowanie nie (1)  OŚWIADCZENIA


  Oświadczam, że:

  Wyrażam zgodę na:

  Aby wysłać formularz, należy zaakceptować wszystkie powyższe oświadczenia.

  Status uczestnika projektu osoba nabywa z chwilą pierwszego zalogowania się na platformie szkoleniowej, do której dostęp otrzymuje drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.


  Rozmiar czcionki
  Tryb kontrastowy